برچسب: مدیریت پروژه آنلاین

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

روند مدیریت پروژه در سال ۲۰۲۰ طی دورکاری پس از همه‌گیری کرونا

کرونا در سال ۲۰۲۰ دورکاری را گسترش داد و روند مدیریت پروژه و نرم افزارهای مدیریت تیم و کار گروهی را نیز متحول کرد. در اینجا هفت محور اساسی را که طی یک پرسشنامه از ده ها شرکت استخراج شده بررسی می شود.

Standard

چرا باید به جای جیرا از ابران استفاده کرد؟

جیرا و ابران هر دو نرم افزار مدیریت پروژه هستند و از طریق تسهیل همکاری، مدیریت عملکرد و مدیریت کارها به توسعه‌دهندگان نرم افزار کمک می‌کنند.

Standard

نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین در مقابل ذخیره سازی ابری

همیشه برای مشتریان، تفاوت نرم افزار مدیریت پروژه ابری در مقابل ذخیره سازی آنلاین فایل سؤال برانگیز بوده است. چه چیزی سرویس‌هایی مانند Google Drive ، Box و Dropbox را از نرم افزار ابران جدا می‌کند؟

Standard

ویژگی های یک نرم افزار مدیریت پروژه مناسب

از ویژگی های یک نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه آنلاین سادگی و سرعت گردش کار و اطلاعات، کنترل هزینه، زمان، کیفیت و مدیریت فرایندهای پروژه است.

Standard

نحوه برآورد زمان پروژه در ابران

زمان یکی از محدودیت های مدیریت پروژه است. نحوه مدیریت و برآورد زمان پروژه و کارها، روشهای برنامه‌ ریزی و کنترل زمان در ابران می پردازیم.

Standard

ملاحظات خرید نرم افزار مدیریت پروژه برای انواع کسب و کارها

خرید نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و اپلیکیشن کنترل پروژه برای انواع کسب و کارها کوچک و بزرگ تعداد کاربر و قابلیت یکپارچگی در نظر بگیرید.