نویسنده: تیم ارتباطات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

روند مدیریت پروژه در سال ۲۰۲۰ طی دورکاری پس از همه‌گیری کرونا

کرونا در سال ۲۰۲۰ دورکاری را گسترش داد و روند مدیریت پروژه و نرم افزارهای مدیریت تیم و کار گروهی را نیز متحول کرد. در اینجا هفت محور اساسی را که طی یک پرسشنامه از ده ها شرکت استخراج شده بررسی می شود.

Standard

معرفی مدیریت ارزش کسب شده یا EVM به همراه مثال عددی

Earned Value یکی از ابزارهای نرم افزار کنترل پروژه ابران است. برای درک بهتر مدیریت ارزش کسب شده یا EVM از یک مثال عددی استفاده کرده ایم که در آن مفهوم ارزش کسب شده را به همراه بودجه کارهای برنامه‌ریزی‌شده (BCWS) و هزینه های واقعی (AC) تشریح شده است.

Standard

ردیابی چالش های بهره وری در شرکت ها و سازمان ها

فرآیند ناکارآمد، پیگیری ضعیف، جذب و استخدام ناقص یا معیوب، سربار ارتباطی بین افراد و انتظارات غیر واقعی از عوامل چالش‌برانگیز کاهش بهره وری در سازمان ها محسوب می‌شوند.

Standard

چالش های دورکاری برای مدیران و کارمندان کسب و کارها

اگرچه تیم‌های مجازی در جهان افزایش یافته‌اند اما ابهام در اولویت‌بندی کارها، وقفه‌ها و عدم تمرکز و عدم تعامل حضوری از جمله چالش‌‌های دورکاری مدیران و کارمندان عملیاتی در کسب‌وکارها محسوب می‌شود.

Standard

ساختاردهی به چابک‌سازی: مروری بر کتاب Choose Your WoW

این کتاب یک راهنمای ضروری برای مدیران و افراد حرفه‌ای است تا تشخیص دهند چه تکنیک‌هایی – از جمله روش‌ها، استراتژی‌ها و چرخه‌های حیات پروژه – در برخی شرایط موثر هستند و در برخی موارد موثر نیستند.