برچسب: کنترل پروژه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

معرفی مدیریت ارزش کسب شده یا EVM به همراه مثال عددی

Earned Value یکی از ابزارهای نرم افزار کنترل پروژه ابران است. برای درک بهتر مدیریت ارزش کسب شده یا EVM از یک مثال عددی استفاده کرده ایم که در آن مفهوم ارزش کسب شده را به همراه بودجه کارهای برنامه‌ریزی‌شده (BCWS) و هزینه های واقعی (AC) تشریح شده است.

Standard

راهنمای کنترل پروژه (Project Controls)

کنترل پروژه فرآیندی‌ برای تشخیص به موقع مشکلات احتمالی پروژه است و برای برنامه‌ریزی، نظارت و پایش پروژه‌های خود از آن استفاده می‌کنند.

Standard

سیستم مدیریت پروژه چیست؟

سیستم مدیریت پروژه شامل برنامه‌ها و ابزارهای مورد استفاده برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت پروژه‌های ساده تا پیچیده است.

Standard

دلایل استفاده از گانت چارت چیست؟

نمودار گانت ابزاری برای مدیریت زمان بندی پروژه است. از طریق آن ایده پردازی اولیه محدوده پروژه، بررسی جزئیات بخش‌های کوچکتر پروژه، تعیین و کنترل مسیر بحرانی، مدیریت تغییرات زمانی و افزایش حس مسئولیت پذیری بین اعضای تیم پروژه ممکن می‌شود.

Standard

ویژگی های یک نرم افزار مدیریت پروژه مناسب

از ویژگی های یک نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه آنلاین سادگی و سرعت گردش کار و اطلاعات، کنترل هزینه، زمان، کیفیت و مدیریت فرایندهای پروژه است.

Standard

ملاحظات خرید نرم افزار مدیریت پروژه برای انواع کسب و کارها

خرید نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و اپلیکیشن کنترل پروژه برای انواع کسب و کارها کوچک و بزرگ تعداد کاربر و قابلیت یکپارچگی در نظر بگیرید.

Standard

بهترین روش استفاده از ساختار شکست کار

ساختار شکست کار رکن مهم مدیریت و کنترل پروژه است. برای تهیه WBS روش های مختلفی وجود داشته و اصول را باید در تهیه ساختار شکست وظایف رعایت کرد.