برچسب: تیم

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

نه روش ساده برای قدردانی از تیم

کارمندان شما نقش مهمی در موفقیت پروژه و شرکت‌ شما دارند.پس با هر روش مناسب و انگیزه بخشی که می توانید، تشکر و سپاس خود را به آنها اظهار کنید.

Standard

نرم افزار ارتباط گروهی و افزایش کارایی تیم

نرم افزار ارتباط گروهی شما را قادر می‌سازند تا در هر زمان و هر مکان به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشید و فعالیت پویاتری داشته باشید.

Standard

چهار گام مهم برای ایجاد سریع شبکه ارتباطی تیم‌‌ها

برای رسیدن به اهداف سازمانی، تشکیل شبکه منسجم و سازگار از تیم‌ها، متحد شده توسط یک هدف مشترک، ضروری است؛ و تشکیل تیم، تعیین رهبران شایسته، دادن اختیارات لازم، برقراری ارتباطات چند منظوره، ایجاد شفافیت و ایمنی روانشناختی و تقویت خودسازماندهی در بین اعضا گام‌های لازم در جهت آن است.