وبلاگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

ردیابی چالش های بهره وری در شرکت ها و سازمان ها

فرآیند ناکارآمد، پیگیری ضعیف، جذب و استخدام ناقص یا معیوب، سربار ارتباطی بین افراد و انتظارات غیر واقعی از عوامل چالش‌برانگیز کاهش بهره وری در سازمان ها محسوب می‌شوند.

Standard

چالش های دورکاری برای مدیران و کارمندان کسب و کارها

اگرچه تیم‌های مجازی در جهان افزایش یافته‌اند اما ابهام در اولویت‌بندی کارها، وقفه‌ها و عدم تمرکز و عدم تعامل حضوری از جمله چالش‌‌های دورکاری مدیران و کارمندان عملیاتی در کسب‌وکارها محسوب می‌شود.

Standard

ساختاردهی به چابک‌سازی: مروری بر کتاب Choose Your WoW

این کتاب یک راهنمای ضروری برای مدیران و افراد حرفه‌ای است تا تشخیص دهند چه تکنیک‌هایی – از جمله روش‌ها، استراتژی‌ها و چرخه‌های حیات پروژه – در برخی شرایط موثر هستند و در برخی موارد موثر نیستند.