برچسب: نرم افزار بهره وری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

ردیابی چالش های بهره وری در شرکت ها و سازمان ها

فرآیند ناکارآمد، پیگیری ضعیف، جذب و استخدام ناقص یا معیوب، سربار ارتباطی بین افراد و انتظارات غیر واقعی از عوامل چالش‌برانگیز کاهش بهره وری در سازمان ها محسوب می‌شوند.