برچسب: مدیریت کسب و کار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

پرداختن و تمرکز بر استعدادها در یک سازمان تیم محور

تمرکز بر استعدادها در هر سازمان تیم محور و افزایش مهارت در کارها امری ضروری است. در این یادداشت که برداشتی از مقاله خارجی است به ضرورت تمرکز بر استعدادها در سازمان تیم محور می‌پردازیم زیرا به صورت معمول نیروهای انسانی که خارج از سازمان هستند برای کارهای تیمی سازمانی آماده نیستند. اما سازمان باید

Standard

ملاحظات خرید نرم افزار مدیریت پروژه برای انواع کسب و کارها

خرید نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و اپلیکیشن کنترل پروژه برای انواع کسب و کارها کوچک و بزرگ تعداد کاربر و قابلیت یکپارچگی در نظر بگیرید.

Standard

پنج نکته برای ایجاد انگیزه در یک تیم دورکار

هنگامی که ویروس کرونا بین مردم شایع شد بیشتر شرکت‌ها دورکار شدند. دورکاری مزایای زیادی را فراهم می‌کند. اما باید در نظر داشت که مدیریت یک تیم دورکار، سخت است.