برچسب: سازمان مجازی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

روند مدیریت پروژه در سال ۲۰۲۰ طی دورکاری پس از همه‌گیری کرونا

کرونا در سال ۲۰۲۰ دورکاری را گسترش داد و روند مدیریت پروژه و نرم افزارهای مدیریت تیم و کار گروهی را نیز متحول کرد. در اینجا هفت محور اساسی را که طی یک پرسشنامه از ده ها شرکت استخراج شده بررسی می شود.

Standard

چالش های دورکاری برای مدیران و کارمندان کسب و کارها

اگرچه تیم‌های مجازی در جهان افزایش یافته‌اند اما ابهام در اولویت‌بندی کارها، وقفه‌ها و عدم تمرکز و عدم تعامل حضوری از جمله چالش‌‌های دورکاری مدیران و کارمندان عملیاتی در کسب‌وکارها محسوب می‌شود.