برچسب: بهره وری در سازمان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

چرا متدولوژی چابک منحرف می‌شود و راهکارهای رفع آن چیست؟

شرکت‌ها برای ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا و به اصطلاح سازگار شدن، از متدولوژی مدیریت چابک استفاده می‌کنند. اما عجله بسیاری از آنها در اجرای این متدولوژی، باعث شده است که چابکی آنها کم‌تر شود. این شرکت‌ها تنها از نظر اسمی چابک شده‌اند؛ و در واقع نحوه پیاده‌سازی متدولوژی در این شرکت‌ها، منجر به

Standard

ردیابی چالش های بهره وری در شرکت ها و سازمان ها

فرآیند ناکارآمد، پیگیری ضعیف، جذب و استخدام ناقص یا معیوب، سربار ارتباطی بین افراد و انتظارات غیر واقعی از عوامل چالش‌برانگیز کاهش بهره وری در سازمان ها محسوب می‌شوند.