برچسب: برآورد زمان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

معرفی مدیریت ارزش کسب شده یا EVM به همراه مثال عددی

Earned Value یکی از ابزارهای نرم افزار کنترل پروژه ابران است. برای درک بهتر مدیریت ارزش کسب شده یا EVM از یک مثال عددی استفاده کرده ایم که در آن مفهوم ارزش کسب شده را به همراه بودجه کارهای برنامه‌ریزی‌شده (BCWS) و هزینه های واقعی (AC) تشریح شده است.

Standard

نحوه برآورد زمان پروژه در ابران

زمان یکی از محدودیت های مدیریت پروژه است. نحوه مدیریت و برآورد زمان پروژه و کارها، روشهای برنامه‌ ریزی و کنترل زمان در ابران می پردازیم.