برچسب: انگیزه کاری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

سه سوال مهم در مورد آینده دورکاری

دورکاری هم برای سازمان و هم کارمندان فرصت‌ها و مزایای زیادی از جمله انعطاف‌پذیری، افزایش بهره‌وری و رضایتمندی را کسب می‌کند. اما در صورت عدم مدیریت صحیح و به سه دلیل اصلی: 1- کاهش همکاری بین اعضای تیم،2 -عدم وجود فرآیندهای مدیریت و ارزیابی عملکرد و 3- عدم انگیزه کاری در میان کارمندان و تیم‌ها، با کاهش بهره وری به هنگام دورکاری مواجه خواهیم بود. وجود یک نرم افزار آنلاین قدرتمند همچون ابران می‌تواند افزایش بهره وری سازمان شما را تضمین کند.

Standard

پرداختن و تمرکز بر استعدادها در یک سازمان تیم محور

تمرکز بر استعدادها در هر سازمان تیم محور و افزایش مهارت در کارها امری ضروری است. در این یادداشت که برداشتی از مقاله خارجی است به ضرورت تمرکز بر استعدادها در سازمان تیم محور می‌پردازیم زیرا به صورت معمول نیروهای انسانی که خارج از سازمان هستند برای کارهای تیمی سازمانی آماده نیستند. اما سازمان باید

Standard

پنج نکته برای ایجاد انگیزه در یک تیم دورکار

هنگامی که ویروس کرونا بین مردم شایع شد بیشتر شرکت‌ها دورکار شدند. دورکاری مزایای زیادی را فراهم می‌کند. اما باید در نظر داشت که مدیریت یک تیم دورکار، سخت است.