برچسب: شبکه ارتباطی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

چهار گام مهم برای ایجاد سریع شبکه ارتباطی تیم‌‌ها

برای رسیدن به اهداف سازمانی، تشکیل شبکه منسجم و سازگار از تیم‌ها، متحد شده توسط یک هدف مشترک، ضروری است؛ و تشکیل تیم، تعیین رهبران شایسته، دادن اختیارات لازم، برقراری ارتباطات چند منظوره، ایجاد شفافیت و ایمنی روانشناختی و تقویت خودسازماندهی در بین اعضا گام‌های لازم در جهت آن است.