برچسب: بیانیه چابک

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

اصول دوازده گانه چابک

در یادداشت پیش به علت انحراف روش چابک و راهکارهای رفع آن پرداختیم. در این یادداشت اصول دوازده گانه چابک از بیانیه توسعه نرم افزار چابک، که لازم است در همه پروژه‌های چابک  از آنها پیروی شود، آورده شده است: بالاترین اولویت ما جلب رضایت مشتری از طریق تحویل زودهنگام و مداوم نرم افزارهای ارزشمند