ساختاردهی به چابک‌سازی: مروری بر کتاب Choose Your WoW

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
کتاب choose your wow

این کتابچه راهنما، یک راهنمای ضروری برای مدیران و افراد حرفه‌ای است تا تشخیص دهند چه تکنیک‌هایی – از جمله روش‌ها، استراتژی‌ها و چرخه‌های حیات پروژه – در برخی شرایط موثر هستند و در برخی موارد موثر نیستند. این توصیه براساس تجربه ثابت شده از صدها سازمان ناشی شده است که با موقعیت‌های مشابه با شما مواجه هستند. تاکنون صدها کتاب در زمینه چابک و ناب نوشته شده است؛ پس چرا یک کتاب دیگر را معرفی می‌کنیم؟ اغلب کتاب‌ها تنها بر روی یک زیرمجموعه از چیزی که برای تحویل سریع راه‌حل‌های نهایی مورد نیاز است تمرکز می‌کنند. توسعه یک رویکرد منسجم با سرهم کردن این روش‌ها دشوار است – به خصوص وقتی که توصیه در بسیاری از این کتاب‌ها متناقض بوده و به خوبی مورد تحقیق قرار نگرفته است – و اغلب بر پایه چند کاربرد موفق در یک زمینه خاص قرار می‌گیرد. تحویل چابک در چارچوب مشخص، تنها ابزار موجود است که موثرترین شیوه‌ها را در روش‌های ناب و چابک در یک رویکرد جامع ترکیب می‌کند که شما می‌توانید از آن برای بهینه‌سازی روش کار خود استفاده کنید. اینجاست که WoW حاصل می‌شود!

چرا باید این کتاب را خواند؟

چهار دلیل اصلی در ادامه می‌آید.