مدیریت مخاطبین

براساس تعریف ابران، مخاطب هر فرد یا شخصیت حقیقی یا حقوقی است که با شرکت یا تیم شما در ارتباط است. این فرد می‌تواند مشتری، پیمانکار، تأمین‌کننده، کارفرما، مشاور و ... باشد. در هریک از این حالت‌ها، شما با یک ذی‌نفع روبرو هستید که ردپا و تأثیر آن در برخی از کارها یا پروژه‌ها یا پرونده‌های شما وجود دارد. ما با ماژول مدیریت مخاطبین، یک سازوکار آنلاین را برای مدیریت پروفایل این مخاطبان و پیوند دادن آنها به کارها، پروژه‌ها، پروند‌ه‌های فروش و بازاریابی یا دیگر نهادهای ابران فراهم ساخته‌ایم.

مدیریت مخاطبین
مدیریت مخاطبین
مدیریت مخاطبین
مدیریت مخاطبین
مدیریت مخاطبین
مدیریت مخاطبین
مدیریت مخاطبین
مدیریت مخاطبین
مدیریت مخاطبین

ماژول مدیریت بازاریابی و فروش


نرم افزار آنلاین ابران یک راهکار پایدار و تحت وب برای مدیریت مشتریان، پرونده های بازاریابی و سنجش تحقق فروش در شرکت شما است. امکانات مختلف ماژول مدیریت فروش و بازاریابی را در ادامه مشاهده می‌کنید.

ماژول مدیریت بازاریابی و فروش .

تعریف مخاطب

تعریف انواع مخاطب با قابلیت دسته‌بندی، گروه‌بندی و اولویت‌دهی به آنها در نرم افزار ابران

واردکردن مخاطبان

قابلیت Import مخاطبین از فایل csv به منظور سهولت به‌روزرسانی ابران براساس اطلاعات قبلی شما

مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان با ساخت پروفایل مشتری برای مخاطب موردنظر براساس اطلاعات موردنیاز

یکپارچگی با بازاریابی

افزودن مخاطب در قالب مشتری به پرونده‌های فروش و بازاریابی شرکت به همراه گزارش‌گیری آنلاین

مستندات مخاطب

قابلیت پیوست انواع مختلف فایل به پروفایل مخاطب با قابلیت نسخه‌گذاری و ویرایش و اشتراک‌گذاری آنلاین

گزارش و فیلترها

گزارش ساز منطعف برای ساخت انواع گزارش جدولی، ماتریسی و نموداری با فیلترهای دلخواه

داشبورد پویا

نمایش داشبرد به مدیران و کاربران به‌صورت آنلاین شامل نمودارها، گزارش‌ها و کارتابل فردی

جستجوی برخط

امکان جستجوی آنلاین با قابلیت جستجوی پیشرفته در بین مخاطبان یا مشتریان براساس دسترسی کاربر

پلاگین‌های مکمل


ماژول مدیریت مخاطبین ابران با پلاگین‌های مکمل کامل‌تر می‌شود.

هشدار و یادآوری
مدیریت زمان
مدیریت اسناد
ارتباطات داخلی

طرح‌های ابران

ما با توجه به کسب و کار شما، طرح متناسب را پیشنهاد می‌کنیم

شروع کنید